EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Förenade målen C-286/09 och C-287/09: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 9 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Corte d'appello di Roma — Italien) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09) mot Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Tjänstemän — Avgångspension — Sammanläggning av försäkringsperioder — Artikel 11 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Beaktande av arbete inom Europeiska gemenskaperna — Artikel 10 EG)

CELEX62009CB0286