EU-rättsliga dokument

Arbets- och socialrätt

EU rättsområden

Mål C-396/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 november 2008 (begäran om förhandsavgörande från Korkein oikeus (Finland)) – Mirja Juuri mot Fazer Amica Oy (Socialpolitik – Direktiv 2001/23/EG – Skydd för arbetstagares rättigheter – Övergång av företag – Artikel 4.2 – Väsentlig förändring av arbetsvillkoren i samband med en övergång – Kollektivavtal – Arbetstagaren häver anställningsavtalet – Arbetsgivaren anses ansvarig för att anställningsavtalet upphörde – Följder – Arbetsgivaren är skyldig att betala ekonomisk ersättning)

CELEX62007CA0396