EU-rättsliga dokument

Arbets- och socialrätt

EU rättsområden

Mål C-184/15 och C-197/15: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 14 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Spanien) – Florentina Martínez Andrés mot Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López mot Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15) (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausulerna 5 och 8 — Användande av på varandra följande visstidsanställningar — Åtgärder för att förhindra missbruk som uppstår genom användandet av på varandra följande visstidsanställningskontrakt eller visstidsanställningsförhållanden — Sanktioner — Omvandling av en visstidsanställning till en ”icke-fast tillsvidareanställning” — Effektivitetsprincipen)

CELEX62015CA0184

Mål C-216/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH mot Ruhrlandklinik gGmbH (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2008/104/EG — Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag — Tillämpningsområde — Begreppet arbetstagare — Begreppet ekonomisk verksamhet — Vårdpersonal utan anställningskontrakt som ställs till en vårdinrättnings förfogande av en ideell förening)

CELEX62015CA0216

Mål C-188/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation – Frankrike) – Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH) mot Micropole SA, tidigare Micropole Univers SA (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling — Diskriminering på grund av religion eller övertygelse — Verkligt och avgörande yrkeskrav — Begrepp — En kunds önskemål att inte få tjänster utförda av en arbetstagare som bär muslimsk huvudduk)

CELEX62015CA0188

Mål C-157/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Cassatie – Belgien) – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mot G4S Secure Solutions NV (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling — Diskriminering på grund av religion eller övertygelse — Ett företags ordningsregler förbjuder arbetstagarna att på arbetsplatsen bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler — Direkt diskriminering — Föreligger inte — Indirekt diskriminering — En kvinnlig arbetstagare har förbjudits att bära muslimsk huvudduk)

CELEX62015CA0157