EU-rättsliga dokument

Budget och finansiella bestämmelser

EU rättsområden

Rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 av den 9 april 2001 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget vad gäller åtskillnad mellan funktionerna för internrevision och finansiell förhandskontroll - Uttalanden till rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 av den 9 april 2001 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget vad gäller åtskillnad mellan funktionerna för internrevision och finansiell förhandskontroll

CELEX32001R0762