EU-rättsliga dokument

Djurfoder

EU rättsområden

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1263/2011 av den 5 december 2011 om godkännande av Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) och Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) som fodertillsats för alla djurarter

CELEX32011R1263

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1018/2012 av den 5 november 2012 om ändring av förordningarna (EG) nr 232/2009, (EG) nr 188/2007, (EG) nr 186/2007, (EG) nr 209/2008, (EG) nr 1447/2006, (EG) nr 316/2003, (EG) nr 1811/2005, (EG) nr 1288/2004, (EG) nr 2148/2004, (EG) nr 1137/2007, (EG) nr 1293/2008, (EG) nr 226/2007, (EG) nr 1444/2006, (EG) nr 1876/2006, (EG) nr 1847/2003, (EG) nr 2036/2005, (EG) nr 492/2006, (EG) nr 1200/2005 och (EG) nr 1520/2007 vad gäller högsta tillåtna halt av vissa mikroorganismer i helfoder

CELEX32012R1018