EU-rättsliga dokument

Ekonomisk och monetär politik

EU rättsområden

Mål C-612/17 och C-613/17: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 september 2019 (begäran om förhandsavgörande från Corte dei Conti - Italien) – Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-612/17), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) mot Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (C-613/17) (Begäran om förhandsavgörande – Förordning (EU) nr 549/2013 – Det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen – Bilaga A, punkt 20.15 – En nationell olympisk kommitté som har ett bestämmande inflytande över nationella idrottsföreningar som är icke-vinstdrivande organisationer – Bilaga A, punkt 20.15 andra meningen – Begreppet ”offentlig intervention i form av allmänna föreskrifter som gäller för alla enheter som bedriver en viss verksamhet” – Räckvidd – Bilaga A, punkt 20.15 första meningen – Begreppet ”möjligheten att bestämma policy eller strategisk inriktning för” en icke-vinstdrivande organisation – Räckvidd – Bilaga A, punkt 2.39 d, punkt 20.15 d och punkt 20309 i sista meningen – Beaktande av avgifter som betalats av medlemmarna i en icke-vinstdrivande organisation)

CELEX62017CA0612