EU-rättsliga dokument

Etablering och bolagsrätt

EU rättsområden

Mål C-612/11: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Milano — Italien) — brottmål mot Vincenzo Veneruso (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Vadhållning avseende sportevenemang — Koncessionskrav — Konsekvenserna av ett åsidosättande av unionsrätten vid tilldelning av koncessioner — Tilldelning av ytterligare 16300 koncessioner — Likabehandlingsprincipen och skyldighet att tillämpa öppenhetsprincipen — Rättssäkerhetsprincipen — Skyddandet av innehavare av äldre koncessioner — Nationell lagstiftning — Obligatoriskt minimiavstånd mellan vadhållningsställen — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan jämställas med den verksamhet som är föremål för koncession — Förbud enligt nationell lagstiftning — Tillåtlighet)

CELEX62011CB0612

Mål C-255/10: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 — (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Roma — Italien) — brottmål mot Alessandro Sacchi (Artikel 104.3 i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Upptagande av vadhållningsinsatser i samband med sportevenemang — Krav på koncession — Konsekvenserna av att unionsrätten åsidosatts vid tilldelningen av koncessioner — Tilldelning av 16300 ytterligare koncessioner — Principen om likabehandling och skyldighet till öppenhet — Rättssäkerhetsprincipen — Skydd för innehavare av äldre koncessioner — Nationell lagstiftning — Minsta avstånd mellan platser för upptagande av vadhållningsinsatser — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den verksamhet som är föremål för koncession — Förbjudet enligt nationell lagstiftning — Tillåtlighet)

CELEX62010CB0255

Mål C-368/11: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 — (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italien) — brottmål mot Raffaele Arrichiello (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Upptagande av vadhållningsinsatser i samband med sportevenemang — Krav på koncession — Konsekvenser av ett åsidosättande av unionsrätten vid tilldelning av koncessioner — Tilldelning av 16300 ytterligare koncessioner — Likabehandlingsprincipen och kravet på transparens — Rättssäkerhetsprincipen — Skydd för tidigare koncessionshavare — Nationell lagstiftning — Minsta tillåtna avstånd mellan vadslagningsställen — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den som är föremål för koncessionen — Förbud i den nationella lagstiftningen — Tillåtlighet)

CELEX62011CB0368

Mål C-501/10: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italien) — brottmål mot Raffaele Russo (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Vadupptagning vid sportevenemang — Krav på tillstånd — Följderna av att unionsrätten har åsidosatts vid tillståndsgivning — Utfärdande av 16300 nya tillstånd — Likabehandlingsprincipen och kravet på öppenhet — Rättssäkerhetsprincipen — Skydd för tidigare tillståndshavare — Nationell lagstiftning — Minsta tillåtna avstånd mellan försäljningsställen — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den verksamhet som omfattas av tillståndet — Förbud enligt nationell lagstiftning — Tillåtlighet)

CELEX62010CB0501

Mål C-413/10: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Ordinario di Prato — Italien) — Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Upptagande av vadhållningsinsatser i samband med sportevenemang — Krav på koncession — Konsekvenser av ett åsidosättande av unionsrätten vid tilldelning av koncessioner — Tilldelning av 16300 ytterligare koncessioner — Likabehandlingsprincipen och kravet på transparens — Rättssäkerhetsprincipen — Skydd för tidigare koncessionshavare — Nationell lagstiftning — Minsta tillåtna avstånd mellan vadslagningsställen — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den som är föremål för koncessionen — Förbud i den nationella lagstiftningen — Tillåtlighet)

CELEX62010CB0413

Förenade målen C-164/10 till C-176/10: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italien) — Emanuele Ferazzoli m.fl. mot Ministero dell’Interno (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Upptagande av vadhållningsinsatser i samband med sportevenemang — Krav på koncession — Konsekvenser av ett åsidosättande av unionsrätten vid tilldelning av koncessioner — Tilldelning av 16300 ytterligare koncessioner — Likabehandlingsprincipen och kravet på transparens — Rättssäkerhetsprincipen — Skydd för tidigare koncessionshavare — Nationell lagstiftning — Minsta tillåtna avstånd mellan vadslagningsställen — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den som är föremål för koncessionen — Förbud i den nationella lagstiftningen — Tillåtlighet)

CELEX62010CB0164

Mål C-279/10: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 — (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Verbania — Italien) — brottmål mot Matteo Minesi (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Upptagande av vadhållningsinsatser i samband med sportevenemang — Krav på koncession — Konsekvenser av ett åsidosättande av unionsrätten vid tilldelning av koncessioner — Tilldelning av 16300 ytterligare koncessioner — Likabehandlingsprincipen och kravet på transparens — Rättssäkerhetsprincipen — Skydd för tidigare koncessionshavare — Nationell lagstiftning — Minsta tillåtna avstånd mellan vadslagningsställen — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den som är föremål för koncessionen — Förbud i den nationella lagstiftningen — Tillåtlighet)

CELEX62010CB0279