EU-rättsliga dokument

Etablering och bolagsrätt

EU rättsområden

Förenade målen C-654/16, C-657/16 och C-658/16: Domstolens beslut (åttonde avdelningen avdelningen) av den 11 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italien) – Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16) mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Begäran om förhandsavgörande — Bolagsrätt — Direktiv 2004/25/EG — Uppköpserbjudanden — Artikel 5.4 andra stycket — Möjlighet att ändra priset i erbjudandet under vissa bestämda omständigheter och i enlighet med tydligt fastställda kriterier — Nationell lagstiftning som föreskriver att priset i erbjudandet ska bestämmas till det konstaterade priset i fall av otillåten samverkan mellan budgivaren eller personer som handlar i samförstånd med budgivaren och en eller flera säljare — Begreppet tydligt fastställt kriterium)

CELEX62016CB0654

Förenade målen C-616/16 och C-617/16: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 24 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Presidenza del Consiglio dei Ministri m.fl. / Gianni Pantuso m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som läkare — Direktiven 75/363/EEG och 82/76/EEG — Specialistutbildning för läkare — Skälig ersättning — Tillämpning av direktiv 82/76/EEG på utbildningar som påbörjats före den av medlemsstaterna fastställda tidsfristen för att införliva direktivet och som avslutats efter denna tidpunkt)

CELEX62016CA0616

Mål C-184/18: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 6 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Central Administrativo Sul – Portugal) – Fazenda Pública mot Carlos Manuel Patrício Teixeira och Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Direkt beskattning — Artikel 18 FEUF — Icke-diskrimineringsprincipen — Artiklarna 63, 64 och 65 FEUF — Fri rörlighet för kapital — Hårdare beskattning av kapitalvinst på fast egendom för personer som inte har hemvist i landet)

CELEX62018CB0184