EU-rättsliga dokument

Etablering och bolagsrätt

EU rättsområden

Mål C-679/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Hof van beroep te Antwerpen – Belgien) – Vlaams Gewest, företrädd av Vlaamse regering genom Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, företrädd av Vlaamse regering genom Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw mot Johannes Huijbrechts (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för kapital — Restriktioner — Skattelagstiftning — Arvsskatt — Hållbar skogsförvaltning — Undantag från skatteplikt — Skydd för skogsarealen)

CELEX62017CA0679