EU-rättsliga dokument

Finansiella tjänster

EU rättsområden

Mål C-316/07, C-358/07 — C-360/07, C-409/07 och C-410/07: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 september 2010 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — Tyskland) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07) mot Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (Artiklarna 43 EG och 49 EG — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Statligt monopol på delstatsnivå vad avser organiserande av sportvadhållning — Mål att motverka att allmänheten lockas till överdrivna spelutgifter och att bekämpa spelberoende — Proportionalitet — En inskränkande åtgärd måste verkligen syfta till att minska möjligheterna till spel och begränsa hasardspelverksamhet på ett sammanhängande och systematiskt sätt — Monopolinnehavarens reklam uppmuntrar till spel på lotterier — Privata aktörer får erbjuda andra former av hasardspel — Utvidgning av utbudet av andra hasardspel — Tillstånd som meddelats i en annan medlemsstat — Inget krav på ömsesidigt erkännande)

CELEX62007CA0316

Mål C-46/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 september 2010 (begäran om förhandsavgörande från Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Tyskland) — Carmen Media Group Ltd mot Land Schleswig-Holstein och Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (Artikel 49 EG — Frihet att tillhandahålla tjänster — En näringsidkare innehar ett tillstånd från Gibraltar att endast utomlands ta emot vad avseende sportvadhållning — Statligt monopol på delstatsnivå vad avser organiserande av sportvadhållning — Mål att motverka att allmänheten lockas till överdrivna spelutgifter och att bekämpa spelberoende — Proportionalitet — En inskränkande åtgärd måste verkligen syfta till att minska möjligheterna till spel och begränsa hasardspelverksamhet på ett sammanhängande och systematiskt sätt — Privata aktörer får erbjuda andra former av hasardspel — Tillståndsförfarande — Den behöriga myndighetens utrymme för skönsmässig bedömning — Förbud mot att erbjuda hasardspel via Internet — Övergångsåtgärder som innebär att vissa näringsidkare under en övergångsperiod får erbjuda sådana tjänster)

CELEX62008CA0046