EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål T-417/09: Tribunalens dom av den 29 mars 2012 — Poslovni Sistem Mercator mot harmoniseringsbyrån — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MERCATOR STUDIOS — Äldre nationella och internationella figurmärkena Mercator och Mercator Slovenska košarica — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b I förordning (EG) nr 207/2009 — Ingen skadlig inverkan på renomméet — Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009)

CELEX62009TA0417