EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål T-539/11: Tribunalens dom av den 25 mars 2014 – Deutsche Bank mot harmoniseringsbyrån (Leistung aus Leidenschaft) (Gemenskapsvarumärke  — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Leistung aus Leidenschaft  — Varumärke som består av en reklamslogan  — Absoluta registreringshinder  — Särskiljningsförmåga saknas  — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009  — Likabehandling  — Motiveringsskyldighet  — Bevisning som framlagts för första gången vid tribunalen)

CELEX62011TA0539

Förenade målen T-534/12 och T-535/12: Tribunalens dom av den 26 mars 2014 – Still mot harmoniseringsbyrån (Fleet Data Services) (Gemenskapsvarumärke — Ansökningar om registrering som gemenskapsvarumärken av figurmärkena Fleet Data Services och Truck Data Services  — Absolut registreringshinder  — Beskrivande karaktär  — Särskiljningsförmåga saknas  — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009  — Rätten att yttra sig  — Artikel 75andra meningen i förordning nr 207/2009)

CELEX62012TA0534

Mål T-553/12: Tribunalens dom av den 21 maj 2014 – Bateaux mouches mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BATEAUX-MOUCHES — Relativt registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning saknas — Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009)

CELEX62012TA0553

Mål T-170/12: Tribunalens dom av den 30 april 2014 – Beyond Retro mot harmoniseringsbyrån – S&K Garments (BEYOND VINTAGE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen — Ordmärket BEYOND VINTAGE — Det äldre gemenskapsordmärket BEYOND RETRO — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009

CELEX62012TA0170

Mål T-38/13: Tribunalens dom av den 8 maj 2014 – Pedro Group mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PEDRO — Det äldre nationella figurmärket Pedro del Hierro — Delvist avslag på registreringsansökan — Relativt registreringshinder — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

CELEX62013TA0038

Mål C-177/13: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 13 februari 2014 – Marek Marszałkowski mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.1 b — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke innehållande orden ”Walichnowy” och ”Marko”  — Invändning från innehavaren av gemenskapsordmärket MAR-KO — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling)

CELEX62013CB0177