EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål T-398/18: Tribunalens dom av den 13 juni 2019 — Pielczyk mot EUIPO — Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket DERMÆPIL sugar epil system — Det äldre nationella figurmärket dermépil — Relativt registreringshinder — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 57.2 och 57.3 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 64.2 och 64.3 i förordning (EU) 2017/1001) — Risk för förväxling — Artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009 (nu artikel 60.1 a i förordning 2017/1001), jämförd med artikel 8.1 b i nämnda förordning (nu artikel 8.1 b i förordning 2017/1001) — Jämförelse av varor)

CELEX62018TA0398

Mål T-390/18: Tribunalens dom av den 20 juni 2019 — Nonnemacher mot EUIPO — Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärke WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION — Äldre EU-ordmärken WKA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artiklarna 8.1 b och 60.1 a i förordning (EU) 2017/1001 — Rättighetsförlust till följd av passivitet föreligger inte — Artikel 61.1 i förordning 2017/1001)

CELEX62018TA0390