EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål C-172/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 5 september 2019 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal – Förenade kungariket) – AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree mot Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas (Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 97.5 – Domstols behörighet – Talan om varumärkesintrång – Behörighet för domstolarna i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer – Reklam och försäljningserbjudanden som publiceras på en webbplats eller i sociala medier)

CELEX62018CA0172

Mål T-633/18: Tribunalens dom av den 17 september 2019 – Rose Gesellschaft mot EUIPO – Iviton (TON JONES) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket TON JONES – De äldre internationella och nationella figurmärkena Jones – Bevis för faktiskt användande av de äldre varumärkena – Artikel 47.2 och 47.3 i förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 18.1 i förordning 2017/1001 – Artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2018/625)

CELEX62018TA0633

Mål T-532/18: Tribunalens dom av den 17 september 2019 – Aroma Essence mot EUIPO – Refan Bulgaria (Tvättsvamp) (Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning för en tvättsvamp – Tidigare formgivningar – Ogiltighetsgrunder – Överklagandenämndens prövning på eget initiativ av de handlingar som utgör ett offentliggörande – Bevisbördan åligger den som har ansökt om ogiltighetsförklaring – Krav som sammanhänger med återgivning av den tidigare formgivningen)

CELEX62018TA0532

Mål T-560/18: Tribunalens dom av den 24 oktober 2019 – Atos Medical mot EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medicinska plåster) (”Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning för ett medicinskt plåster – Spridning av tidigare gemenskapsformgivningar – Ogiltighetsgrund – Särprägel – Kunnig användare – Formgivarens frihet – Annat helhetsintryck – Artiklarna 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002”)

CELEX62018TA0560

Mål T-582/18: Tribunalens dom av den 15 oktober 2019 – Boxer Barcelona mot EUIPO – X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket XBOXER BARCELONA – Äldre EU-figurmärke som återger bokstaven ”x” – Relativt registreringshinder – Risk förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EU) nr 2017/1001 – Verkligt bruk av det äldre varumärket – Bevisning – Artikel 18.1 a i förordning 2017/1001 – Artikel 47.2 i förordning 2017/1001 – Ansökan om registrering har begränsats invid överklagandenämnden – Artikel 49.1 i förordning 2017/1001)

CELEX62018TA0582