EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål T-58/18: Tribunalens dom av den 24 oktober 2019 – Mahr mot EUIPO– Especialidades Vira (Xocolat) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Xocolat – Det äldre EU-ordmärket LUXOCOLAT – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Känneteckenslikhet ‒ Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Motivering av invändningen – Regel 15.3 b i förordning (EG) nr 2868/95 (nu artikel 2.4 i delegerad förordning (EU) 2018/625))

CELEX62018TA0058

Mål T-599/18: Tribunalens dom av den 24 oktober 2019 – Atos Medical mot EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medicinska plåster) (”Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning för ett medicinskt plåster – Spridning av tidigare gemenskapsformgivningar – Ogiltighetsgrund – Särprägel – Kunnig användare – Formgivarens frihet – Annat helhetsintryck – Artiklarna 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002”)

CELEX62018TA0559

Mål T-601/17: Tribunalens dom av den 24 oktober 2019 – Rubik’s Brand mot EUIPO – Simba Toys (formen på en kub med sidor som har en gallerstruktur) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – Tredimensionellt EU-varumärke – Formen på en kub med sidor som har en gallerstruktur – Absolut registreringshinder – Artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001 – Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat – Artikel 76.1 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 95.1 i förordning 2017/1001) – Artikel 75.1 andra meningen i förordning 207/2009 (nu artikel 94.1 i förordning 2017/1001) – Artikel 65.6 i förordning 207/2009 (nu artikel 72.6 i förordning 2017/1001))

CELEX62017TA0601

Mål T-149/19: Tribunalens dom av den 14 november 2019 – Société des produits Nestlé mot EUIPO – Jumbo Africa (Återgivning av en mänsklig silhuett på en vapensköld) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU- varumärke av ett figurmärke som återger en mänsklig silhuett på en vapensköld – EU-figurmärke som återger en mänsklig silhuett – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Behörighet att ändra)

CELEX62019TA0149

Mål T-527/18: Tribunalens dom av den 21 november 2019 – K.A. Schmersal Holding mot EUIPO – Tecnium (tec.nicum) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket tec.nicum – Äldre nationella figurmärket TECNIUM – Relativt registreringshinder – Förväxlingsrisk ‒Tjänsteslagslikhet – Känneteckenslikhet ‒ Artikel 8.1 b i förordning (EU) nr 2017/1001 – Verkligt bruk av det äldre varumärket – Artikel 18.1 andra stycket a och artikel 47.2 och 47.3 i förordning 2017/1001 – Form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper – Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen)

CELEX62018TA0527

Mål T-736/18: Tribunalens dom av den 28 november 2019 – Runnebaum Invest mot EUIPO – Berg Toys Beheer (Bergsteiger) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Bergsteiger – Det äldre Benelux-ordmärket, det äldre EU-figurmärket och det äldre EU-ordmärket BERG – Relativt registreringshinder – Artikel 47.1 och 47.2 i förordning (EU) 2017/1001 – Huruvida en begäran om bevis på verkligt bruk kan godtas – Risk för förväxling föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning 2017/1001)

CELEX62018TA0736