EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål T-214/08: Tribunalens dom av den 28 mars 2012 — Rehbein mot harmoniseringsbyrån — Dias Martinho (OUTBURST) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om gemenskapsfigurmärke OUTBURST — Äldre nationellt ordmärke OUTBURST — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 43.2 och 43.3 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009) — Framläggande av bevis för första gången inför överklagandenämnden — Artikel 74.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 76.2 i förordning nr 207/2009) — Regel 22.2 i förordning (EG) nr 2868/95)

CELEX62008TA0214

Mål T-369/10: Tribunalens dom av den 29 mars 2012 — You-Q mot harmoniseringsbyrån — Apple Corps (BEATLE) ( ”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BEATLE — Äldre nationella figur- och ordmärken och äldre gemenskapsfigurmärken och gemenskapsordmärken BEATLES och THE BEATLES — Relativt registreringshinder — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009 — Renommé — Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé” )

CELEX62010TA0369

Mål T-100/06: Förstainstansrättens dom av den 26 november 2008 – Rajani mot harmoniseringsbyrån – Artoz-Papier (ATOZ) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ATOZ – Det äldre internationella ordmärket ARTOZ – Skyldighet att bevisa ett verkligt bruk föreligger inte – Tidpunkt då fristen om fem år börjar löpa – Datum för registrering av det äldre varumärket – Artikel 43.2 och 43.3 i förordning (EG) nr 40/94 – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 – Motiveringsskyldighet – Artiklarna 73 och 79 i förordning nr 40/94 och artikel 6 i EKMR)

CELEX62006TA0100