EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål T-365/06: Förstainstansrättens dom av den 10 december 2008 – Bateaux Mouches mot harmoniseringsbyrån – Castanet (BATEAUX MOUCHES) (Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsordmärke BATEAUX MOUCHES – Absoluta registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b och artikel 51.1 i förordning (EG) nr 40/94 – Särskiljningsförmåga som förvärvats genom brukande saknas – Artikel 7.3 och artikel 51.2 i förordning nr 40/94)

CELEX62006TA0365