EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål T-369/10: Tribunalens dom av den 29 mars 2012 — You-Q mot harmoniseringsbyrån — Apple Corps (BEATLE) ( ”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BEATLE — Äldre nationella figur- och ordmärken och äldre gemenskapsfigurmärken och gemenskapsordmärken BEATLES och THE BEATLES — Relativt registreringshinder — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009 — Renommé — Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé” )

CELEX62010TA0369

Mål T-100/06: Förstainstansrättens dom av den 26 november 2008 – Rajani mot harmoniseringsbyrån – Artoz-Papier (ATOZ) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ATOZ – Det äldre internationella ordmärket ARTOZ – Skyldighet att bevisa ett verkligt bruk föreligger inte – Tidpunkt då fristen om fem år börjar löpa – Datum för registrering av det äldre varumärket – Artikel 43.2 och 43.3 i förordning (EG) nr 40/94 – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 – Motiveringsskyldighet – Artiklarna 73 och 79 i förordning nr 40/94 och artikel 6 i EKMR)

CELEX62006TA0100

Mål T-365/06: Förstainstansrättens dom av den 10 december 2008 – Bateaux Mouches mot harmoniseringsbyrån – Castanet (BATEAUX MOUCHES) (Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsordmärke BATEAUX MOUCHES – Absoluta registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b och artikel 51.1 i förordning (EG) nr 40/94 – Särskiljningsförmåga som förvärvats genom brukande saknas – Artikel 7.3 och artikel 51.2 i förordning nr 40/94)

CELEX62006TA0365