EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål T-308/08: Förstainstansrättens dom av den 15 september 2009 — Parfums Christian Dior mot harmoniseringsbyrån — Consolidated Artists (MANGO adorably) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket MANGO adorably — Tidigare nationella och internationella ordmärken J’ADORE och ADIORABLE — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Risk för att en otillbörlig fördel dras av det äldre varumärkets renommé — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 (numera artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

CELEX62008TA0308