EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål T-308/08: Förstainstansrättens dom av den 15 september 2009 — Parfums Christian Dior mot harmoniseringsbyrån — Consolidated Artists (MANGO adorably) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket MANGO adorably — Tidigare nationella och internationella ordmärken J’ADORE och ADIORABLE — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Risk för att en otillbörlig fördel dras av det äldre varumärkets renommé — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 (numera artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

CELEX62008TA0308

Mål C-661/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation — Belgien) — Martin y Paz Diffusion SA mot David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (Varumärken — Direktiv 89/104/EEG — Artikel 5 — Samtycke från varumärkesinnehavare till att en tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket — Samtycket lämnat inom ramen för en överenskommelse om uppdelning av rätten att använda varumärket — Möjligheten för innehavaren att få uppdelningen av rätten till användning att upphöra och åter utnyttja ensamrätten till sitt varumärke)

CELEX62011CA0661