EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål T-200/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Avery Dennison mot harmoniseringsbyrån — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket AVERY DENNISON — Äldre nationellt ordmärke DENNISON — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 — Föremål för tvisten vid överklagandenämnden)

CELEX62010TA0200

Mål T-250/10: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Knut IP Management mot harmoniseringsbyrån — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR) ( ”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket KNUT – DER EISBÄR — Det äldre nationella ordmärket KNUD — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)” )

CELEX62010TA0250

Mål T-284/12: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Oro Clean Chemie mot harmoniseringsbyrån — Merz Pharma (PROSEPT) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PROSEPT — Det äldre nationella ordmärket Pursept — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Rätten till försvar — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

CELEX62012TA0284

Mål T-569/11: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Gitana mot harmoniseringsbyrån — Teddy (GITANA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket GITANA — Det äldre gemenskapsfigurmärket KiTANA — Bevis på seriös användning av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009 — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Varor som är identiska eller av liknande slag — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 — Delvist avslag på registreringsansökan)

CELEX62011TA0569

Mål T-437/11: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Golden Balls mot harmoniseringsbyrån — Intra-Presse (GOLDEN BALLS) ( ”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket GOLDEN BALLS — Det äldre gemenskapsordmärket BALLON D’OR — Känneteckenslikhet — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Intervenientens yrkande om ogiltigförklaring — Artikel 134.3 i tribunalens rättegångsregler — Omfattningen av den prövning som överklagandenämnden har att göra — Skyldighet att pröva överklagandet i dess helhet — Artiklarna 8.5, 64.1 och 76.1 i förordning nr 207/2009” )

CELEX62011TA0437

Mål T-97/11: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Rovi Pharmaceuticals mot harmoniseringsbyrån — Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ROVI Pharmaceuticals — Äldre gemenskapsfigurmärke ROVI och äldre nationellt ordmärke ROVIFARMA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Likabehandling)

CELEX62011TA0097

Mål T-448/11: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Golden Balls mot harmoniseringsbyrån — Intra Presse (GOLDEN BALLS) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket GOLDEN BALLS — Det äldre gemenskapsordmärket BALLON D’OR — Känneteckenslikhet — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Intervenientens yrkande om ogiltigförklaring — Artikel 134.3 i tribunalens rättegångsregler — Omfattningen av den prövning som överklagandenämnden har att göra — Skyldighet att pröva överklagandet i dess helhet — Artiklarna 8.5, 64.1 och 76.1 i förordning nr 207/2009)

CELEX62011TA0448

Mål T-338/09: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Müller-Boré & Partner mot harmoniseringsbyrån — Popp m.fl. (MBP) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MBP — Det äldre gemenskapsvarumärket ip_law@mbp./email — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Det nationella kännetecknet mbp.de, vilket använts i näringsverksamhet — Artikel 8.4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.4 i förordning nr 207/2009)

CELEX62009TA0338