EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål T-84/08: Tribunalens dom av den 7 april 2011 — Intesa Sanpaolo mot harmoniseringsbyrån — MIP Metro (COMIT) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket COMIT — Det äldre nationella figurmärket Comet — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Artikel 8.3 i förordning (EG) nr 216/96)

CELEX62008TA0084

Mål T-345/09: Tribunalens dom av den 13 april 2011 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida mot harmoniseringsbyrån — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket PUERTA DE LABASTIDA — Tidigare nationella ordmärket CASTILLO DE LABASTIDA — Tidigare gemenskapsordmärkena CASTILLO LABASTIDA — Relativa registreringshinder — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 I förordning (EG) nr 207/2009 — Risk för förväxling)

CELEX62009TA0345

Mål T-262/09: Tribunalens dom av den 13 april 2011 — Safariland mot harmoniseringsbyrån — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR — Relativt registreringshinder — Artikel 8.3 i förordning (EG) nr 207/2009 — Harmoniseringsbyråns skyldighet att följa en dom om ogiltigförklaring av ett beslut från en av dess överklagandenämnder — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Artiklarna 63.2, 65.6, 75 och 76 i förordning nr 207/2009)

CELEX62009TA0262

Mål T-358/09: Tribunalens dom av den 13 april 2011 — Sociedad Agricola Requingua Ltda mot harmoniseringsbyrån — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket TORO DE PIEDRA — Det äldre figurmärket D. ORIGEN TORO — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 — Rätten att yttra sig — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

CELEX62009TA0358

Mål T-209/09: Tribunalens dom av den 13 april 2011 — Alder Capital Ltd mot harmoniseringsbyrån — Gimv Nederland (ALDER CAPITAL) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket ALDER CAPITAL — Äldre varumärkesregistreringar i Benelux av ordmärkena Halder och Halder Investments — Äldre internationella ordmärket Halder — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artiklarna 8.1 b och 52.1 a i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning nr 207/2009) — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 15 i förordning nr 40/94 (nu artikel 15 i förordning nr 207/2009))

CELEX62009TA0209