EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål T-54/09: Tribunalens dom av den 24 mars 2011 — XXXLutz Marken mot harmoniseringsbyrån — Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Linea Natura Natur hat immer Stil — Det äldre gemenskapsfigurmärket natura selection — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

CELEX62009TA0054

Mål T-214/09: Tribunalens dom av den 20 oktober 2011 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke mot harmoniseringsbyrån — El Corte Inglés (COR) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om territoriell utvidgning av skyddet från en internationell registrering — Ordmärket COR — Det äldre gemenskapsordmärket CADENACOR — Relativa registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr n °40/94 (nu artikel 8.1b i förordning (EG) nr 207/2009) — Känneteckenslikhet — Varuslagslikhet)

CELEX62009TA0214

Mål T-22/10: Tribunalens dom av den 10 november 2011 — Esprit International mot harmoniseringsbyrån — Marc O'Polo International (Återgivande av en bokstav på en byxficka) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av ett gemenskapsfigurmärke som återger en bokstav på en byxficka — Äldre nationellt figurmärke som återger en bokstav — Relativa registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

CELEX62010TA0022

Mål T-30/09: Tribunalens dom av den 8 juli 2010 — Engelhorn KGaA mot harmoniseringsbyrån — The Outdoor Group (peerstorm) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket peerstorm — Äldre gemenskapsvarumärken och nationella varumärken PETER STORM — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009) — Verkligt bruk av de äldre varumärkena — Artiklarna 15 och 43.2 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 15 och 42.2 i förordning nr 207/2009))

CELEX62009TA0030