EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Mål C-530/12 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 27 mars 2014 – Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) mot National Lottery Commission (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 52.2 c — Ansökan om ogiltighetsförklaring grundad på en äldre upphovsrätt som erhållits enligt nationell rätt — Harmoniseringsbyråns tillämpning av nationell rätt — Unionsdomstolens uppgift)

CELEX62012CA0530

Mål T-315/12: Tribunalens dom av den 12 mars 2014 – Tubes Radiatori mot harmoniseringsbyrån – Antrax It (Element) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning som föreställer ett värmeelement — Tidigare formgivning — Ogiltighetsgrund — Särprägel föreligger inte — Helhetsintrycken skiljer sig inte åt — Artiklarna 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 — Det konstnärliga utrymmet är mättat — Motiveringsskyldighet)

CELEX62012TA0315

Mål T-348/12: Tribunalens dom av den 12 mars 2014 – Globosat Programadora mot harmoniseringsbyrån – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SPORT TV INTERNACIONAL — Det äldre nationella figurmärket SPORTV — Relativt registreringshinder — Bevis på användning av det äldre varumärket — Artikel 42.2 i förordning (EG) nr 207/2009 och regel 22 i förordning (EG) nr 2868/95)

CELEX62012TA0348