EU-rättsliga dokument

Industri, forskning och teknikutveckling

EU rättsområden

Mål C-413/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 5 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Salamanca — Spanien) — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León mot Anuntis Segundamano España SL (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 93/13/EEG — Talan om förbudsföreläggande som väckts av en regional konsumentskyddsorganisation — Den domstol som är territoriellt behörig — Ej möjligt att överklaga ett avgörande genom vilket en domstol i första instans har förklarat sig sakna behörighet — Medlemsstaternas processuella autonomi — Principer om likvärdighet och effektivitet)

CELEX62012CA0413