EU-rättsliga dokument

Konkurrensrätt

EU rättsområden

Mål C-209/10: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 27 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Højesteret — Danmark) — Post Danmark A/S mot Konkurrencerådet (Artikel 82 EG — Postföretag som har en dominerande ställning och som är skyldigt att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i form av distribution av vissa adresserade försändelser — Tillämpning av låga priser gentemot vissa av en konkurrents tidigare kunder — Bevisning för avsikten saknas — Prisdiskriminering — Selektivt låga priser — Faktisk eller sannolik utestängning av en konkurrent — Inverkan på konkurrensen och därmed på konsumenterna — Sakliga skäl)

CELEX62010CA0209