EU-rättsliga dokument

Konkurrensrätt

EU rättsområden

Mål C-492/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 13 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Tübingen – Tyskland) – Südwestrundfunk mot Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte (Begäran om förhandsavgörande — Stöd som ges av en medlemsstat — Artikel 107.1 FEUF — Artikel 108.3 FEUF — Offentliga programföretag — Finansiering — Lagstiftning i en medlemsstat enligt vilken alla myndiga personer som innehar en bostad i medlemsstaten är skyldiga att betala en avgift till de offentliga programföretagen)

CELEX62017CA0492