EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

Mål C-561/12: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 5 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Riigikohus — Estland) — Nordecon AS och Ramboll Eesti AS mot Rahandusministeerium (Offentlig upphandling — Förhandlat förfarande med offentliggörande av meddelande om offentlig upphandling — Möjlighet för den upphandlande myndigheten att förhandla om anbud som inte uppfyller de bindande kraven i de tekniska specifikationer som anges i förfrågningsunderlaget för upphandlingen)

CELEX62012CA0561

Mål C-451/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 25 mars 2010 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland) — Helmut Müller GmbH mot Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader — Offentliga byggentreprenadkontrakt — Begrepp — Ett offentligt organs försäljning av mark på vilken köparen avser att senare utföra byggentreprenad — Byggentreprenad som uppfyller ändamål avseende utveckling av stadsbebyggelsen vilka specificerats av en regional myndighet)

CELEX62008CA0451