EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

Mål C-532/06: Domstolens dom (första avdelningen) av den 24 januari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Symvoulio tis Epikrateias (Grekland)) – Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon och Nikolaos Vlachopoulos mot Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis – Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os Filon OE) och Nikolaos Sideris (Direktiv 92/50/EEG – Offentlig upphandling av tjänster – Utförandet av ett projekt avseende införande i fastighetsregister, stadsplanering och genomförandeåtgärder beträffande ett bostadsområde – Kriterier som kan väljas såsom kriterier för kvalitativt urval eller kriterier för tilldelning – Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet – Iakttagande av de kriterier för tilldelning som anges i kontraktshandlingarna eller i meddelandet om upphandling – Fastställande i ett senare skede av viktningskoefficienter och underkriterier med avseende på kriterier för tilldelning – Principen om likabehandling av ekonomiska aktörer och skyldigheten att möjliggöra insyn)

CELEX62006CA0532

93/18/EEC: Commission Decision of 23 December 1992 establishing that the exploitation of geographical areas for the purpose of exploring for or extracting oil or gas does not constitute in France an activity defined in Article 2 (2) (b) (i) of Council Directive 90/531/EEC and that entities carrying on such an activity are not to be considered in France as operating under special or exclusive rights within the meaning of Article 2 (3) (b) of the Directive (Only the French text is authentic)

CELEX31993D0018