EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

Mål C-234/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 januari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa – Lettland) – ”Ostas celtnieks” SIA mot Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Ekonomisk och finansiell ställning — Teknisk och/eller yrkesmässig kapacitet — Artiklarna 47.2 och 48.3 — Skyldighet enligt förfrågningsunderlaget för en anbudsgivare att ingå ett samarbetsavtal eller att bilda ett samriskföretag med andra enheter vars kapacitet har åberopats)

CELEX62014CA0234

Mål C-50/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 28 januari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Italien) – Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) m.fl mot Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4), Regione Piemonte (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Direktiv 2004/18/EG — Sjuktransporttjänster — Nationell lagstiftning som bemyndigar lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter att ge frivilligorganisationer, som uppfyller krav i lag och är registrerade, uppdrag att genomföra sjuktransporter genom direkt tilldelning av uppdrag utan offentliggörande mot ersättning för kostnader — Tillåtlighet)

CELEX62014CA0050