EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

Mål C-144/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 8 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale Calabria – Italien) – Lloyd's of London mot Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Direktiv 2004/18/EG — Skäl för att utesluta från deltagande i ett anbudsförfarande — Försäkringstjänster — Deltagande av flera syndikat vid Lloyd’s of London i samma anbudsförfarande — Anbud undertecknat av generalagenten för Lloyd’s of London i det berörda landet — Principerna om öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering — Proportionalitet)

CELEX62017CA0144

Mål C-599/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 29 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovakien) — SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA mot Úrad pre verejné obstarávanie (Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Förfaranden för kontraktstilldelning — Selektiv anbudsinfordran — Utvärdering av anbudet — Den upphandlande myndighetens begäran om förtydligande av anbudet — Villkor)

CELEX62010CA0599