EU-rättsliga dokument

Rättsligt och polisiärt samarbete

EU rättsområden

Initiativ av Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Italien, Republiken Finland, Republiken Portugal, Rumänien och Konungariket Sverige inför antagandet av rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet

CELEX52007IG0328_01