20% på alla kurser till imorgon!

20 % på alla juridiska kurser t.o.m. imorgon!!

Gäller t.o.m. fredag! Ange kampanjkod: SOMMAR20.

EU rättsområden

Mål C-462/10 P: Domstolens beslut av den 13 januari 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska miljöbyrån (AEE) (Överklagande — Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsinfordran — Tillhandahållande av tjänster i form av rådgivning avseende databehandling — Förkastande av anbud — Beslut att tilldela en annan anbudsgivare kontraktet — Urvals- och tilldelningskriterier — Sammanblandning av kriterierna — Viktning av kriterierna — Kopia av bedömningsrapporten i dess helhet — Bristfällig motivering)

CELEX62010CB0462

Mål C-235/11 P: Domstolens beslut av den 29 november 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 119 i rättegångsreglerna — Offentlig upphandling genomförd av unionsinstitutionerna för egen räkning — Anbudsförfarande avseende it-tjänster och användarstöd i samband med gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter (CITL och CR) — Beslut att inte anta anbudet — Motiveringsskyldighet — Principen om likabehandling — Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till prövning och att det är ogrundat)

CELEX62011CB0235