EU-rättsliga dokument

Regional- och sammanhållningspolitik

EU rättsområden

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna,Förslag till rådets förordning om ändring, med avseende på strukturåtgärderna, av förordning (EEG) nr 3763/91 om införande av särskilda åtgärder för vissa jordbruksprodukter till fördel för de franska utomeuropeiska departementen,Förslag till rådets förordning om ändring, med avseende på strukturåtgärderna, av förordning (EEG) nr 1600/92 om särskilda bestämmelser för Azorerna och Madeira angående vissa jordbruksprodukter,Förslag till rådets förordning om ändring, med avseende på strukturåtgärderna, av förordning (EEG) nr 1601/92 om införande av särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukter, ochFörslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn

CELEX52001AE0232

94/227/EEC: Commission Decision of 27 October 1993 concerning the granting of assistance from the cohesion financial instrument to the project in Greece - Replacement of the internal water-supply system in Patra - External aqueduct-extension of the internal water- supply system for Ptolemaida - Internal system for Chalkidas - Water-supply system for the town of Veria - Water-supply system of Giannitsa - Water-supply system of Volos - Water-supply system for the town of Larissa - Completion and reinforcement of the internal and external water-supply system of Trikala. Nos CF: 93/09/61/036 - 93/09/61/051 - 93/09/61/052 - 93/09/61/058 - 93/09/61/062 (Only the Greek text is authentic)

CELEX31994D0227