EU-rättsliga dokument

Skatterätt

EU rättsområden

Mål C-407/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing mot Staatssecretaris van Financiën (Sjätte mervärdesskattedirektivet – Artikel 13 A.1 f – Undantag från skatteplikt – Villkor – Tjänster som tillhandahålls av fristående grupper – Tjänster som tillhandahålls en eller flera medlemmar i gruppen)

CELEX62007CA0407