EU-rättsliga dokument

Skatterätt

EU rättsområden

Mål C-151/08: Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 27 november 2008 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Spanien) – N.N. Renta SA mot Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Generalidad de Cataluña (Artikel 104.3 i rättegångsreglerna — Sjätte mervärdesskattedirektivet — Artikel 33.1 — Begreppet omsättningsskatter — Skatt på egendomsöverlåtelser och rättshandlingar dokumenterade i viss form)

CELEX62008CB0151