EU-rättsliga dokument

Skatterätt

EU rättsområden

90/418/EEC: Commission Decision of 1 August 1990 determining the amount of VAT own resources payable by the Federal Republic of Germany for 1988 in respect of transactions covered by the 20th Council Directive 85/361/EEC of 16 July 1985 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes _ Common system of value added tax: derogations in connection with the special aids granted to certain farmers to compensate for the dismantlement of monetary compensatory amounts applying to certain agricultural products (Only the German text is authentic)

CELEX31990D0418

Mål C-153/12: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 21 mars 2013 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad — Varna — Bulgarien) — Sani Treyd EOOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Artikel 99 i rättegångsreglerna — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 62, 63, 65, 73 och 80 — Fysiska personer upplåter en byggrätt till ett bolag i utbyte mot byggtjänster som bolaget ska tillhandahålla de fysiska personerna — Bytesavtal — Mervärdesskatt på byggtjänster — Beskattningsgrundande händelse — Utkrävbarhet — Förtida betalning av hela ersättningen — Förskott — Beskattningsunderlaget för en transaktion när ersättningen består av varor eller tjänster — Direkt effekt)

CELEX62012CB0153

Mål C-91/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 mars 2013 (begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen — Sverige) — Skatteverket mot PFC Clinic AB (Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Undantag från skatteplikt — Artikel 132.1 b och c — Sjukhusvård och sjukvård samt transaktioner nära knutna till dessa — Sjukvårdande behandling som ges av medicinska eller paramedicinska yrkesutövare — Tjänster som består i att utföra estetiska ingrepp och estetiska behandlingar — Rent kosmetiska ingrepp som utförs som en följd av patientens önskemål)

CELEX62012CA0091