EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

Mål C-504/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 7 maj 2009 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa mot Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP) (Förordning (EEG) nr 1191/69 — Skyldighet att tillhandahålla en offentlig tjänst — Beviljande av ersättning — Sektorn för passagerartransport inom städer)

CELEX62007CA0504