EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

Mål C-1/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 november 2008 (begäran om förhandsavgörande av den Landgericht Siegen – Tyskland) – Brottmål mot Frank Weber (Direktiv 91/439/EEG – Ömsesidigt erkännande av körkort – Tillfällig återkallelse av körkort – Indragning av behörighet att framföra motorfordon – Giltigheten av ett andra körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat under den tid det första körkortet varit tillfälligt återkallat)

CELEX62007CA0001