EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

Förenade målen C-349/18–C-651/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 7 november 2019 (begäran om förhandsavgörande från Vredegerecht te Antwerpen - Belgien) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) mot Mbutuku Kanyeba (C-349/18), Larissa Nijs (C-350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (C-351/18) (Begäran om förhandsavgörande – Järnvägstransport – Resenärers rättigheter och skyldigheter – Förordning (EG) nr 1371/2007 – Artikel 3, led 8 – Transportavtal – Begrepp – Tågresenär som saknar biljett vid ombordstigningen – Oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal – Direktiv 93/13/EEG – Artikel 1.2 och artikel 6.1 – Allmänna transportvillkor för ett järnvägsföretag – Bindande författningsföreskrifter – Straffklausul – Den nationella domstolens befogenheter)

CELEX62018CA0349