EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

Mål C-330/17: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 15 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från n – Tyskland) – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. mot Germanwings GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 1008/2008 — Artikel 2.18 — Artikel 23.1 — Transport — Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i Europeiska unionen — Information — Angivande av det slutliga pris som ska betalas — Passagerarpriset ska ingå i det slutliga pris som ska betalas — Skyldighet att ange passagerarpriser i euro eller i nationell valuta — Val av relevant nationell valuta — Anknytningskriterier)

CELEX62017CA0330