EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

Förenade målen C-329/06 och C-343/06: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 26 juni 2008 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Sigmaringen, Verwaltungsgericht Chemnitz (Tyskland)) – Arthur Wiedemann (C-329/06) mot Land Baden-Württemberg och Peter Funk (C-343/06) mot Stadt Chemnitz (Direktiv 91/439/EEG – Ömsesidigt erkännande av körkort – Indragning av körkort i en medlemsstat på grund av narkotika- eller alkoholmissbruk – Nytt körkort som har utfärdats i en annan medlemsstat – Beslut att inte erkänna förarbehörigheten i den första medlemsstaten – Bosättning som inte överensstämmer med direktiv 91/439/EEG)

CELEX62006CA0329

Förenade målen C-334/06-C-336/06: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 26 juni 2008 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Chemnitz (Tyskland)) – Matthias Zerche (C-334/06), Manfred Seuke (C-336/06) mot Landkreis Mittweida, och Steffen Schubert (C-335/06) mot Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis (Direktiv 91/439/EEG – Ömsesidigt erkännande av körkort – Indragning av körkort i en medlemsstat på grund av narkotika- eller alkoholmissbruk – Nytt körkort som har utfärdats i en annan medlemsstat – Beslut att inte erkänna förarbehörigheten i den första medlemsstaten – Bosättning som inte överensstämmer med direktiv 91/439/EEG)

CELEX62006CA0334