EU-rättsliga dokument

Tullunionen

EU rättsområden

Mål C-116/12: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Dioikitiko Protodikeio Serron — Grekland) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE mot Elliniko Dimosio (Tullvärde — Varor som exporteras till tredje land — Exportbidrag — Bearbetning i exportlandet som inte anses vara väsentlig — Återexport av varorna till Europeiska unionen — Fastställande av tullvärdet — Transaktionsvärde)

CELEX62012CA0116