Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda

Det som sägs i 9 kap. 2 § ärvdabalken om förordnande genom testamente till den som inte är född eller avlad vid testators död gäller också för förordnande genom annan rättshandling till förmån för den som inte är född eller avlad vid tiden för förordnandet.

SFS 2005:109

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1930:106

Denna lag skall träda i kraft d. 1 jan. 1931.

SFS 2005:109

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.