Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda Kommentaren genomgången per 1 januari 2019Kommentaren genomgången per 1 juli 2018Det som sägs i 9 kap. 2 § ärvdabalken om förordnande genom testamente till den som inte är född eller avlad vid testators död gäller också för förordnande genom annan rättshandling till förmån för den som inte är född eller avlad vid tiden för förordnandet.Lag (2005:109). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1930:106 Denna lag skall träda i kraft d. 1 jan. 1931. 2005:109 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.Gåva till egna ofödda bröstarvingar H 1945: 632 – Tillämpning i gåvoskattemål H 1969: 11.