Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1958:401) om skyldighet för Skatteverket att lämna underrättelse om fransk medborgares dödsfall, m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 2003:903.

Utfärdad: 1958-07-28

Om Skatteverket, på grund av anmälan eller på annat sätt, fått kännedom om att en fransk medborgare avlidit här i landet, skall verket omedelbart skriftligen underrätta chefen för franska ambassadens konsulatavdelning, adress Narvavägen 28, Stockholm, om dödsfallet.

Angående fransk konsuls och konsularagents befattning i vissa fall med utredningen av dödsboet efter person, som avlidit här i landet, gäller vad som föreskrivs i konsularkonventionen den 5 mars 1955 med Franska Republiken.

Med fransk medborgare förstås i denna förordning medborgare i republiken Frankrike eller annat Franska Unionen tillhörigt område.

SFS 2003:903