Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag

Utfärdad den 31 maj 1979

1 §

De procenttal med vilka bidragsbelopp skall ändras enligt 4 § lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag fastställs av Försäkringskassan.

SFS 2004:949

2 §

Försäkringskassan ska, så snart det har fastställts ett nytt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, pröva om bidragsbeloppen ska ändras.

SFS 2010:1657

3 §

Försäkringskassan ska underrätta Skatteverket och Kronofogdemyndigheten om sitt beslut.

SFS 2010:225

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:321

(Utkom d. 12 juni 1979.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Genom förordningen upphävs kungörelsen (1967:63) om fastställande av procenttal enligt 3 § andra stycket lagen den 16 december 1966 (nr 680) om ändring av vissa underhållsbidrag, m.m.

SFS 1998:1372

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1999.

SFS 2003:928

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:949

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2010:225

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2010.

SFS 2010:1657

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.