Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1987:1015) om försäkran vid hindersprövning Denna förordning upphör enligt F (2009:265) att gälla den 1 maj 2009.Utfärdad den 29 oktober 1987Skatteverket fastställer formulär för den försäkran som kvinnan och mannen enligt 3 kap. 3 § äktenskapsbalken skall avge vid hindersprövning. Blanketter för försäkran skall finnas hos Skatteverket och Försäkringskassan. F (2004:950). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1987:1015 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1988, då kungörelsen (1973:698) om försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder skall upphöra att gälla. 1991:790 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991. 2003:943 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2004:950 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.