Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1987:1015) om försäkran vid hindersprövning

Denna förordning upphör enligt F (2009:265) att gälla den 1 maj 2009.

Utfärdad den 29 oktober 1987

Skatteverket fastställer formulär för den försäkran som kvinnan och mannen enligt 3 kap. 3 § äktenskapsbalken skall avge vid hindersprövning. Blanketter för försäkran skall finnas hos Skatteverket och Försäkringskassan.

SFS 2004:950