Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1987:1021) om kungörelse enligt äktenskapsbalken

Denna förordning upphör enligt F (2011:982) att gälla den 1 oktober 2011.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för en ansökan eller anmälan som har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.

Utfärdad den 29 oktober 1987

Kungörelse i ortstidning enligt 16 kap. 3 § äktenskapsbalken skall ske i tidning på ort, där någon av makarna är folkbokförd. Avser kungörelsen gåva och är makarna folkbokförda på olika orter, skall kungörelse ske i tidning på den ort där givaren är folkbokförd.