Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1987:1021) om kungörelse enligt äktenskapsbalken Denna förordning upphör enligt F (2011:982) att gälla den 1 oktober 2011.I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för en ansökan eller anmälan som har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.Utfärdad den 29 oktober 1987Kungörelse i ortstidning enligt 16 kap. 3 § äktenskapsbalken skall ske i tidning på ort, där någon av makarna är folkbokförd. Avser kungörelsen gåva och är makarna folkbokförda på olika orter, skall kungörelse ske i tidning på den ort där givaren är folkbokförd. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1987:1021 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1988. 1991:792 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991. 2011:982 (Utkom d. 13 sept. 2011.)1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2011.2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för en ansökan eller anmälan som har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.