Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (1997:706) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

Detta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivande (2005:599).

Utkom från trycket den 14 oktober 1997.

Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner trädde för Sveriges del i kraft den 1 september 1997. Konventionens engelska och franska texter, liksom en svensk översättning av konventionstexten, har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1996:54). Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner.

Konventionen har tillträtts av följande stater.

Stat

 

Dag för konventionens ikraftträdande för staten i fråga

 

Förklaringar

 

Andorra

 

1997–05–01

 

Andorra har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Burkina Faso

 

1996–05–01

 

Burkina Faso har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Canada

 

1997–04–01

 

Canada har avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Prince Edward Island och Saskatchewan Canada har också avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.2 avseende New Brunswick, Prince Edward Island och Saskatchewan samt en förklaring i enlighet med artikel 22.4 avseende British Columbia

 
 

1997–11–01

 

Canada har avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta Alberta

 

Costa Rica

 

1996–02–01

 

– –

 

Cypern

 

1995–06–01

 

– –

 

Danmark

 

1997–11–01

 

Danmark har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 25 och 22.4 Danmark har också avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen inte skall omfatta Färöarna och Grönland

 

Ecuador

 

1996–01–01

 

– –

 

Filippinerna

 

1996–11–01

 

– –

 

Finland

 

1997–07–01

 

– –

 

Mexico

 

1995–05–01

 

Mexico har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.2

 

Peru

 

1996–01–01

 

– –

 

Polen

 

1995–10–01

 

– –

 

Rumänien

 

1995–05–01

 

– –

 

Spanien

 

1995–11–01

 

Spanien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Sri Lanka

 

1995–05–01

 

– –

 

Sverige

 

1997–09–01

 

Sverige har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Venezuela

 

1997–05–01

 

Venezuela har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25