Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Tillkännagivande (1997:706) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptionerDetta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivande (2005:599).Utkom från trycket den 14 oktober 1997.Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner trädde för Sveriges del i kraft den 1 september 1997. Konventionens engelska och franska texter, liksom en svensk översättning av konventionstexten, har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1996:54). Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner.Konventionen har tillträtts av följande stater.
Stat 
Dag för konventionens ikraftträdande för staten i fråga 
Förklaringar 
Andorra 
1997–05–01 
Andorra har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Burkina Faso 
1996–05–01 
Burkina Faso har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Canada 
1997–04–01 
Canada har avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Prince Edward Island och Saskatchewan Canada har också avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.2 avseende New Brunswick, Prince Edward Island och Saskatchewan samt en förklaring i enlighet med artikel 22.4 avseende British Columbia 
 
1997–11–01 
Canada har avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta Alberta 
Costa Rica 
1996–02–01 
– – 
Cypern 
1995–06–01 
– – 
Danmark 
1997–11–01 
Danmark har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 25 och 22.4 Danmark har också avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen inte skall omfatta Färöarna och Grönland 
Ecuador 
1996–01–01 
– – 
Filippinerna 
1996–11–01 
– – 
Finland 
1997–07–01 
– – 
Mexico 
1995–05–01 
Mexico har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.2 
Peru 
1996–01–01 
– – 
Polen 
1995–10–01 
– – 
Rumänien 
1995–05–01 
– – 
Spanien 
1995–11–01 
Spanien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Sri Lanka 
1995–05–01 
– – 
Sverige 
1997–09–01 
Sverige har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Venezuela 
1997–05–01 
Venezuela har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1997:706 (Utkom 14 okt. 1997.)