Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (2005:599) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

Detta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivande (2005:783).

Utkom från trycket den 5 juli 2005

beslutat den 22 juni 2005.

Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner trädde för Sveriges del i kraft den 1 september 1997. Konventionens engelska och franska texter, liksom en svensk översättning av konventionstexten, har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1996:54). Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner.

Konventionen har tillträtts av följande stater.

Stat

Dag för konventionens ikraftträdande för staten i fråga

Förklaringar

Albanien

 

2001-01-01

 
 

Andorra

 

1997-05-01

 

Andorra har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Australien

 

1998-12-01

 

Australien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta alla territoriella enheter i landet

Australien har också avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25

 

Azerbajdzjan

 

2004-10-01

 

Azerbajdzjan har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25

 

Belgien

 

2005-09-01

 

Belgien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Bolivia

 

2002-07-01

 
 

Brasilien

 

1999-07-01

 

Brasilien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Bulgarien

 

2002-09-01

 

Bulgarien har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25

 

Burkina Faso

 

1996-05-01

 

Burkina Faso har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Burundi

 

1999-02-01

 
 

Chile

 

1999-11-01

 
 

Colombia

 

1998-11-01

 

Colombia har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.2 och 22.4

 

Costa Rica

 

1996-02-01

 
 

Cypern

 

1995-06-01

 
 

Danmark

 

1997-11-01

 

Danmark har avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen inte skall omfatta Färöarna och Grönland

Danmark har också avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25

 

Ecuador

 

1996-01-01

 
 

El Salvador

 

1999-03-01

 

El Salvador har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Estland

 

2002-06-01

 
 

Filippinerna

 

1996-11-01

 
 

Finland

 

1997-07-01

 
 

Frankrike

 

1998-10-01

 

Frankrike har avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta hela Frankrikes territorium med undantag för utomeuropeiska territorier

Frankrike har också avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25

 

Georgien

 

1999-08-01

 
 

Guatemala

 

2003-03-01

 
 

Guinea

 

2004-02-01

 
 

Indien

 

2003-10-01

 
 

Island

 

2000-05-01

 
 

Israel

 

1999-06-01

 
 

Italien

 

2000-05-01

 

Italien har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.2 och 25

 

Kanada

 

1997-04-01

 

Kanada har avgett förklaringar i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta:

 

 

1997-04-01

 

British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Prince Edward Island och Saskatchewan

 

 

1997-11-01

 

Alberta

 

 

1998-08-01

 

Yukon Territory

 

 

1999-10-01

 

Nova Scotia

 

 

1999-12-01

 

Ontario

 

 

2000-04-01

 

Northwest Territories

 

 

2001-09-01

 

Nunavut

 

 

2003-12-01

 

Newfoundland och Labrador

 
 
 

Kanada har också avgett förklaringar i enlighet med artikel 22.2 avseende New Brunswick, Prince Edward Island, Saskatchewan, Yukon Territory, Nova Scotia, Ontario, Northwest Territories, Nunavut, Newfoundland och Labrador samt en förklaring i enlighet med artikel 22.4 avseende British Columbia

 

Lettland

 

2002-12-01

 

Litauen

 

1998-08-01

 

Luxemburg

 

2002-11-01

 

Luxemburg har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25

 

Madagaskar

 

2004-09-01

 

Malta

 

2005-02-01

 

Mauritius

 

1999-01-01

 

Mexico

 

1995-05-01

 

Mexico har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Moldavien

 

1998-08-01

 

Monaco

 

1999-10-01

 

Mongoliet

 

2000-08-01

 

Nederländerna

 

1998-10-01

 

Norge

 

1998-01-01

 

Norge har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Nya Zeeland

 

1999-01-01

 

Panama

 

2000-01-01

 

Panama har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25

 

Paraguay

 

1998-09-01

 

Peru

 

1996-01-01

 

Polen

 

1995-10-01

 

Polen har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Portugal

 

2004-07-01

 

Portugal har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Rumänien

 

1995-05-01

 

San Marino

 

2005-02-01

 

Schweiz

 

2003-01-01

 

Slovakien

 

2001-10-01

 

Slovenien

 

2002-05-01

 

Spanien

 

1995-11-01

 

Spanien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Sri Lanka

 

1995-05-01

 

Storbritannien och Nordirland

 

2003-06-01

 

Storbritannien och Nordirland har avgett förklaringar i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta:

 

 

2003-06-01

 

England, Wales, Skottland och Nordirland

 

 

2003-11-01

 

Isle of Man

 
 
 

Storbritannien och Nordirland har också, för egen del och avseende Isle of Man, avgett en förklaring i enlighet med artikel 25

 

Sverige

 

1997-09-01

 

Sverige har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Sydafrika

 

2003-12-01

 

Thailand

 

2004-08-01

 

Tjeckien

 

2000-06-01

 

Turkiet

 

2004-09-01

 

Tyskland

 

2002-03-01

 

Tyskland har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Ungern

 

2005-08-01

 

Ungern har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Uruguay

 

2004-04-01

 

Venezuela

 

1997-05-01

 

Venezuela har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25

 

Vitryssland

 

2003-11-01

 

Vitryssland har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Österrike

 

1999-09-01

 

Österrike har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4

 

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1997:706) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Det är föranlett av att Albanien, Australien, Azerbajdzjan, Belgien, Bolivia, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Chile, Colombia, El Salvador, Estland, Frankrike, Georgien, Guatemala, Guinea, Indien, Island, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Mauritius, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Panama, Paraguay, Portugal, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Storbritannien och Nordirland, Sydafrika, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Uruguay, Vitryssland och Österrike har tillträtt konventionen.