Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Tillkännagivande (2005:599) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptionerDetta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivande (2005:783).Utkom från trycket den 5 juli 2005beslutat den 22 juni 2005.Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner trädde för Sveriges del i kraft den 1 september 1997. Konventionens engelska och franska texter, liksom en svensk översättning av konventionstexten, har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1996:54). Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner.Konventionen har tillträtts av följande stater.
Stat
Dag för konventionens ikraftträdande för staten i fråga
Förklaringar
Albanien 
2001-01-01 
 
Andorra 
1997-05-01 
Andorra har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Australien 
1998-12-01 
Australien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta alla territoriella enheter i landetAustralien har också avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 
Azerbajdzjan 
2004-10-01 
Azerbajdzjan har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 
Belgien 
2005-09-01 
Belgien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Bolivia 
2002-07-01 
 
Brasilien 
1999-07-01 
Brasilien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Bulgarien 
2002-09-01 
Bulgarien har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 
Burkina Faso 
1996-05-01  
Burkina Faso har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Burundi 
1999-02-01 
 
Chile 
1999-11-01 
 
Colombia 
1998-11-01 
Colombia har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.2 och 22.4 
Costa Rica 
1996-02-01 
 
Cypern 
1995-06-01 
 
Danmark 
1997-11-01 
Danmark har avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen inte skall omfatta Färöarna och Grönland Danmark har också avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 
Ecuador 
1996-01-01 
 
El Salvador 
1999-03-01 
El Salvador har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Estland 
2002-06-01 
 
Filippinerna 
1996-11-01 
 
Finland 
1997-07-01 
 
Frankrike 
1998-10-01 
Frankrike har avgett en förklaring i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta hela Frankrikes territorium med undantag för utomeuropeiska territorierFrankrike har också avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 
Georgien 
1999-08-01 
 
Guatemala 
2003-03-01 
 
Guinea 
2004-02-01 
 
Indien 
2003-10-01 
 
Island 
2000-05-01 
 
Israel 
1999-06-01 
 
Italien 
2000-05-01 
Italien har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.2 och 25 
Kanada 
1997-04-01 
Kanada har avgett förklaringar i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta: 
 
1997-04-01 
British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Prince Edward Island och Saskatchewan 
 
1997-11-01 
Alberta 
 
1998-08-01 
Yukon Territory 
 
1999-10-01 
Nova Scotia 
 
1999-12-01 
Ontario 
 
2000-04-01 
Northwest Territories 
 
2001-09-01 
Nunavut 
 
2003-12-01 
Newfoundland och Labrador 
 
 
Kanada har också avgett förklaringar i enlighet med artikel 22.2 avseende New Brunswick, Prince Edward Island, Saskatchewan, Yukon Territory, Nova Scotia, Ontario, Northwest Territories, Nunavut, Newfoundland och Labrador samt en förklaring i enlighet med artikel 22.4 avseende British Columbia 
Lettland 
2002-12-01 
Litauen 
1998-08-01 
Luxemburg 
2002-11-01 
Luxemburg har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 
Madagaskar 
2004-09-01 
Malta 
2005-02-01 
Mauritius 
1999-01-01 
Mexico 
1995-05-01 
Mexico har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Moldavien 
1998-08-01 
Monaco 
1999-10-01 
Mongoliet 
2000-08-01 
Nederländerna 
1998-10-01 
Norge 
1998-01-01 
Norge har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Nya Zeeland 
1999-01-01 
Panama 
2000-01-01 
Panama har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 
Paraguay 
1998-09-01 
Peru 
1996-01-01 
Polen 
1995-10-01 
Polen har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Portugal 
2004-07-01 
Portugal har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Rumänien 
1995-05-01 
San Marino 
2005-02-01 
Schweiz 
2003-01-01 
Slovakien 
2001-10-01 
Slovenien 
2002-05-01 
Spanien 
1995-11-01 
Spanien har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Sri Lanka 
1995-05-01 
Storbritannien och Nordirland 
2003-06-01 
Storbritannien och Nordirland har avgett förklaringar i enlighet med artikel 45 att konventionen skall omfatta: 
 
2003-06-01 
England, Wales, Skottland och Nordirland 
 
2003-11-01 
Isle of Man 
 
 
Storbritannien och Nordirland har också, för egen del och avseende Isle of Man, avgett en förklaring i enlighet med artikel 25 
Sverige 
1997-09-01 
Sverige har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Sydafrika 
2003-12-01 
Thailand 
2004-08-01 
Tjeckien 
2000-06-01 
Turkiet 
2004-09-01 
Tyskland 
2002-03-01 
Tyskland har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Ungern 
2005-08-01 
Ungern har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Uruguay 
2004-04-01 
Venezuela 
1997-05-01 
Venezuela har avgett förklaringar i enlighet med artiklarna 22.4 och 25 
Vitryssland 
2003-11-01 
Vitryssland har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Österrike 
1999-09-01 
Österrike har avgett en förklaring i enlighet med artikel 22.4 
Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1997:706) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Det är föranlett av att Albanien, Australien, Azerbajdzjan, Belgien, Bolivia, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Chile, Colombia, El Salvador, Estland, Frankrike, Georgien, Guatemala, Guinea, Indien, Island, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Mauritius, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Panama, Paraguay, Portugal, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Storbritannien och Nordirland, Sydafrika, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Uruguay, Vitryssland och Österrike har tillträtt konventionen.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2005:599 (Utkom d. 5 juli 2005.)