Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken ska utgå.

På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251.